Propozice doprovodného programu

KLUBOVÝ ŠAMPION ŠAMPIONŮ A DOPROVODNÝ PROGRAM

 

Výstava a doprovodný program Dne RK CZ budou probíhat souběžně, ale program celého dne je koncipován tak, aby se účastníci výstavy mohli zúčastnit i volby Klubového šampiona šampionů, čemuž byl přizpůsoben i časový plán.

                            

 DOPROVODNÝ PROGRAM

1.6.2013:

09.30 – 13.00         Ukázky working testů

11.30 – 13.00   Ukázky loveckého výcviku

13.00 – 13.30   Vyhlášení Psa/feny roku 2012

16.00                Volba Klubového šampiona šampionů RK CZ 2013

2.6.2013 Semináře v hotelu Benica Benešov :

10:00                Richard L Edwars – „Historie plemene Labrador Retriever a hlavní směry vývoje“

10:00                Dyane Baldwin – „Chesapeake Bay Retriever – jeho historie a výklad standardu“

 

KLUBOVÝ ŠAMPION ŠAMPIONů RK CZ 2013:

 

Soutěž Klubový šampion šampionů – přístupná psům i fenám všech plemen retrieverů v majetku členů a čekatelů RK CZ, kterým byl udělen titul Junior šampion, Šampion krásy, Šampion práce, Dual šampion, Veterán šampion, Interšampion

Na rozdíl od běžné výstavy na této soutěži nejsou zadávány tituly FCI, uznávané ČMKU jednotlivým vítězům tříd. Jde o přehlídku nejúspěšnějších jedinců na  poli výstavním, pracovním a dual purpose retrieverů za jednotlivá období. Výše uvedené tituly jsou prestižním oceněním klubu. V katalogu budou prezentovány dosažené výsledky, přihlížející budou mít možnost posoudit, jak se vyvíjel a vyvíjí trend daného plemene v odpovídajících obdobích.

Každý přihlášený pes smí být přihlášen jen do jedné třídy. Tedy buď do kategorie šampionů krásy nebo do šampionů práce, případně do kategorie dual šampionů nebo veterán šampionů. Konkrétní třída se řídí datem přiznání odpovídajícího titulu, v případě dual šampionů získáním druhého typu šampionátu, nikoliv datum splnění podmínek pro přiznání titulu. Feny i psi soutěží ve třídách a kategoriích společně. Soutěž má čtyři kola Začíná soutěží ve třídě jednotlivých plemen, kde rozhodčí vyberou vítěze třídy -jak psa, tak fenu, kteří postupují do druhého kola. Ve druhém kole vyberou rozhodčí nejlepšího psa a fenu dané kategorie a plemene, kteří postupují do třetího kola. Ve třetím kole vyberou rozhodčí nejlepšího retrievera v kategorii Junior šampion krásy, šampion krásy, šampion práce, Dual šampion, Veterán šampion. Vítězové ze třetího kola se pak utkají o celkového vítěze a nositele titulu Klubový šampion šampionů RK CZ 2013

 

Jednotlivé třídy:

 1. junior šampion 2011 - 2013
 2. šampion krásy do roku 2005
 3. šampion krásy  2006 - 2009
 4. šampion krásy  2010 - 2013
 5. šampion práce do roku 2005
 6. šampion práce 2006 - 2009
 1. šampion práce 2010 - 2013
 2. dual šampion do roku 2005
 3. dual šampion 2006 - 2009
 4. dual šampion 2010 - 2013
 5. veterán šampion 2007 - 2010
 6. veterán šampion 2011 – 2013

Soutěžní kategorie

 1. Klubový junior šampion krásy RK CZ 2013
 2. Klubový šampion krásy RK CZ 2013
 3. Klubový šampion práce RK CZ 2013
 4. Klubový dual šampion RK CZ 2013
 5. Klubový veterán šampion RK CZ 2013

 

Do soutěže mohou být přihlášeni i psi a feny, kteří již tuto soutěž absolvovali v předchozích ročníkách.

Výběr vítězů soutěže o Klubového šampiona šampionů 2013 provede sbor pozvaných rozhodčích, posuzující klubovou výstavu.  Organizátor si vyhrazuje právo určit rozhodčího na výběr nejlepšího jedince v daných třídách případně kategoriích u jednotlivých plemen

 

 

Poplatky - Den Retriever klubu CZ  - uzávěrka   30.4.2013

Klubový šampion šampionů RK CZ 

1.pes                                                                                             450,-Kč

2. a další pes stejného majitele (dle zápisu v PP)                        350, Kč

 

 

Psi musí být přihlášeni prostřednictvím přihlášky.  Přihlášení na místě není možné!!! Poplatek je nutno uhradit složenkou nebo bankovním převodem. Přihláška ke stažení Prihlaska2013 KŠŠ.doc (375 kB). Přihlášku do soutěže můžete poslat do 30.4.2013 i e-mailem na clubshowrk@gmail.com

Bankovní spojení:  č.účtu: 19-146534339/0800, konst.s. 0379, spec.symbol: členské číslo člena RK CZ, var.symbol: 022013. V případě účasti i na souběžné výstavě, je možné zaslat poplatek za soutěž o Klubového šampiona společně jednou částkou.  Do zprávy příjemci napište jméno vystavovatele a jméno psa.

Poplatky, které budou zaplaceny po 30.4.2013 nebo budou navýšeny o 50 Kč a k doplacení ve výstavní kanceláři.

 

.

Přihlášky prosím zasílejte doporučeně do data uzávěrky (rozhoduje datum odeslání na obálce) včetně informace o úhradě (Přiložená kopie ústřižku, neuhrazené přihlášky nebudou přijaty).

 

Pro zařazení psa do soutěže prosím dodejte:

 1. Přihlášku
 2. Kopii průkazu původu (oboustrannou)
 3. Kopie přiznaných šampionátů (k soutěži o Klubového šampiona RK CZ 2013)
 4. Potvrzení o úhradě

Bez všech těchto náležitostí Vaše přihláška nemůže být přijata.

Ti co se přihlašují psa současně i na souběžnou výstavu RK CZ nemusí již posílat PP, ale pouze kopie dosažených šampionátů.

 

Pro psy účastnící se soutěže Šampion šampionů RK CZ 2013 platí stejné veterinární podmínky jako pro účastníky výstavy.

Přihlášení psi jsou prezentováni ve výstavním katalogu, nezapomeňte uvádět výstavní a pracovní úspěchy v přihlášce.

Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a s uveřejněním výsledků na webu výstavy.

                                                                          

 

Semináře 2013:

Semináře budou probíhat paralelně v hotelu Benica v Benešově – v případě menšího počtu účastníků si pořadatel vyhrazuje právo na změnu programu

Cena za seminář pro členy Retriever klubu CZ                       400 Kč

Cena za seminář pro nečleny Retriever klubu CZ                   500 Kč

Mládež do 18ti let, senioři od 65ti let                                    250 Kč

Na seminář je potřeba se přihlásit předem, a to především z důvodu zajištění dostatečné kapacity. Pokud se nepřihlásíte přihláškou na výstavu zároveň při přihlašování psa a máte zájem se zúčastnit, pošlete, prosím e-mail na clubshowrk@gmail.com, abychom s vámi počítali.

Trvání semináře – předpoklad 3 hodiny, překlad bude zajištěn