Šampion šampionů RK CZ

Soutěž Klubový šampion šampionů – přístupná psům i fenám všech plemen retrieverů v majetku členů a čekatelů RK CZ, kterým byl udělen titul Junior šampion, Šampion krásy, Šampion práce, Dual šampion, Veterán šampion, Interšampion

Na rozdíl od běžné výstavy na této soutěži nejsou zadávány tituly FCI, uznávané ČMKU jednotlivým vítězům tříd. Jde o přehlídku nejúspěšnějších jedinců na  poli výstavním, pracovním a dual purpose retrieverů za jednotlivá období. Výše uvedené tituly jsou prestižním oceněním klubu. V katalogu budou prezentovány dosažené výsledky, přihlížející budou mít možnost posoudit, jak se vyvíjel a vyvíjí trend daného plemene v odpovídajících obdobích.

Každý přihlášený pes smí být přihlášen jen do jedné třídy. Tedy buď do kategorie šampionů krásy nebo do šampionů práce, případně do kategorie dual šampionů nebo veterán šampionů. Konkrétní třída se řídí datem přiznání odpovídajícího titulu, v případě dual šampionů získáním druhého typu šampionátu, nikoliv datum splnění podmínek pro přiznání titulu. Feny i psi soutěží ve třídách a kategoriích společně. Soutěž má čtyři kola Začíná soutěží ve třídě jednotlivých plemen, kde rozhodčí vyberou vítěze třídy -jak psa, tak fenu, kteří postupují do druhého kola. Ve druhém kole vyberou rozhodčí nejlepšího psa a fenu dané kategorie a plemene, kteří postupují do třetího kola. Ve třetím kole vyberou rozhodčí nejlepšího retrievera v kategorii Junior šampion krásy, šampion krásy, šampion práce, Dual šampion, Veterán šampion. Vítězové ze třetího kola se pak utkají o celkového vítěze a nositele titulu Klubový šampion šampionů RK CZ 2014

 

Jednotlivé třídy:

1.junior šampion 2012 - 2014

2.šampion krásy a do roku 2008

3.šampion krásy  2009 - 2011

4.šampion krásy  2012-2014

5.šampion práce do roku 2008

6.šampion práce 2009 - 2011

 

7.šampion práce 2012-2014

8.dual šampion do roku 2008

9.dual šampion 2009 - 2011

10.dual šampion 2012-2014

11.veterán šampion  do roku  2011

12.veterán šampion 2012 – 2014

 

Soutěžní kategorie

  1. Klubový junior šampion krásy RK CZ 2014
  2. Klubový šampion krásy RK CZ 2014
  3. Klubový šampion práce RK CZ 2014
  4. Klubový dual šampion RK CZ 2014
  5. Klubový veterán šampion RK CZ 2014

 

Do soutěže mohou být přihlášeni i psi a feny, kteří již tuto soutěž absolvovali v předchozích ročníkách.

Výběr vítězů soutěže o Klubového šampiona šampionů 2014 provede sbor pozvaných rozhodčích, posuzující klubovou výstavu.  Organizátor si vyhrazuje právo určit rozhodčího na výběr nejlepšího jedince v daných třídách případně kategoriích u jednotlivých plemen