ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

R E T R I E V E R    K L U B   C Z

 

Pořádají  dne 1.6.2013

 

IV. Ročník DNE RETRIEVER KLUBU

 

V jehož rámci se konají akce:

Klubová výstava retrieverů bez KV

se zadáváním

CAJC, CAC, Vítěz Konopiště 2013, BOB, BIS

 

a

SOUTĚŽ  O KLUBOVÉHO ŠAMPIONA 

ŠAMPIONŮ RK CZ 2013

v areálu zámeckého parku

KONOPIŠTĚ

49°51'9.936"N, 14°48'23.993"E

                                                

I. uzávěrka přihlášek:  15.3. 2013         II. závěrka přihlášek:  15.4.2013

III. uzávěrka přihlášek – LAST MINUTE 30.4.2013

Přihlášky k vyplnění on-line zde nebo

poštou na adresu: Blanka Novotná, Svépomoci 263,

156 00 Praha 5

Info: https://klubovydenrkcz.webnode.cz/

 

 

Hlavní rozhodčí MVDr. František Šimek

Plemeno

Rozhodčí

Labrador Retriever - psi

Mr. Richard L Edwards

Labrador Retriever – feny

Mrs. Chris Bailiss

Golden Retriever – psi

Mrs. Ann Hagger

Golden Retriever – feny

Mrs. Gloria Gargan

Flat Coated Retriever

Mrs. Sandra Stevenson

Ostatní retrieveři

Mrs. Dyane Baldwin, USA

 

 

Výstavní výbor:

Ředitel výstavy:      Kateřina Vernerová

Členové:            Radka Bursíková, Dagmar Götzová

 

PROGRAM:         

                         07.30  -  08.45        přejímka psů na výstavišti

                         08.45                      slavnostní zahájení

                         09.00 – 14.00         posuzování v kruzích

                         14.00 - 14.30          vyhlášení soutěže Pes/Fena roku

                         14.30 – 16.30         soutěže

                         16.30                      Klubový Šampion šampionů RK CZ

                

Šampioni nastupují jako první třída v plemeni až po nich budou nastupovat štěňata!!! Šampionem se stane pes po absolvování několika výstav a splnění podmínek pro jeho udělení, a tak i začínající vystavovatelé, kteří většinou po absolvování své třídy k jejich škodě odchází, uvidí současné šampiony.

Výstavní výbor si vyhrazuje právo změny rozhodčích v případě nepředvídaných okolností, uvedené časy soutěží po posuzování v kruzích jsou orientační.

 

OTEVÍRANÉ TŘÍDY:

třída štěňat 4‐6 měsíců, v této třídě lze získat známku VN (velmi nadějný) nebo N (nadějný)

třída dorostu 6‐9 měsíců, v této třídě lze získat VN (velmi nadějný) nebo N (nadějný)

třída mladých 9‐18 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAJC

mezitřída 15‐24 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC

třída otevřená od 15 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC

třída pracovní od 15 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC. Pro účast v této je majitel povinen doložit certifikát o vykonané pracovní zkoušce z lovecké upotřebitelnosti

třída vítězů od 15 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC. V této třídě můžou být účastni psi: s titulem ICH nebo CH členské země FCI nebo ocenění VSV, KV a NV

třída veteránů od 8 let.

třída čestná od 15.měsíců ‐ přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či tit.KV, NV nebo VSV., bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. V1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene

Ve všech třídách se stanoví pořadí prvních 4 psů nebo fen oceněných zn.výborná nebo velmi dobrá, resp.velmi nadějná nebo nadějná.

CAJC zadává se psům a fenám ve třídách mladých, oceněných známkou V1

CAC zadává se psům a fenám v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů, oceněným

známkou V1

Res.CAC zadává se psům a fenám v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů, oceněným

známkou V2

Vítěz Konopiště o tento titul soutěží zvlášť psi a feny z mezitřídy, tř. otevřené, pracovní a vítězů, kteří získali ocenění V 1, CAC

BOJ(Best of Junior) nastupuje CAJC pes a fena, titul získá nejlepší z nich

Veteran BOB nastupuje Veterán pes a fena, kteří získali V1

BOB o tento titul soutěží Junior BOB, vítěz Konopiště pes a fena a Veteran BOB

                                 

BABY BIS         - nastupují štěňata všech plemen psi i feny, která byla ve třídě štěňat oceněna VN 1

PUPPY BIS      - nastupují štěňata všech plemen psi i feny, která byla ve třídě dorostu oceněna VN1

JUNIOR BIS    - nastupují psi i feny ze tříd mladých, kteří byli oceněni titulem BOJ

VETERAN BIS - nastupují psi i feny ze tříd veteránů, kteří byli oceněni titulem Veteran BOB

BIS                    - nastupují všichni psi i feny, kteří obdrželi titul BOB

Udělení titulů není nárokové. Tituly mohou být zadány bez ohledu na počet soutěžících psů, pokud kvalita kandidáta je odpovídající.

 

SOUTĚŽE

Nejhezčí pár psů                     -pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele (doloženo zápisem v průkazu původu)

Nejlepší chovatelská skupina - nejméně tři jedinci stejného plemene pocházející z jedné chovatelské stanice a z různých spojení (minimálně od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele

Dítě a pes                                -  hodnotí se předvádění psa, kontakt dítěte se psem. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na výstavě posouzen. Soutěž je otevřena pro děti ve věku 3 – 9 let

Nejlepší plemeník                   - nastupuje plemeník s nejméně 3 a maximálně 5-ti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci.

PROTEST

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavního řádu či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500,-Kč. Protest musí být podán v průběhu výstavy .Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Výstavní poplatky – pro členy klubu RK CZ                                                 ______

Uzávěrky                                                  15.3.2013      15.4.2013         30.4.2013

Za prvního psa včetně katalogu                     650 Kč           750 Kč              900 Kč

Za dalšího psa bez katalogu*                        550 Kč           650 Kč              800 Kč

třídy štěňat a dorostu                                    300 Kč           400 Kč              500 Kč

Veteráni a třída čestná                                   zdarma         zdarma             zdarma

Soutěže (mimo Šampiona šampionů RK CZ)      250 Kč              300 Kč             400 Kč

 

Výstavní poplatky – pro nečleny klubu RK CZ                                             _____

Uzávěrky                                                  15.3.2013      15.4.2013         30.4.2013

Za prvního psa včetně katalogu                     750 Kč           850 Kč              1000 Kč

Za dalšího psa bez katalogu*                        650 Kč           750 Kč              900 Kč

třídy štěňat a dorostu                                    350 Kč          450 Kč              550 Kč

Veteráni a třída čestná                                   100 Kč         100 Kč              100 Kč

Soutěže                                                         350 Kč        450 Kč              550 Kč

 

*Výstavní poplatek za dalšího psa je umožněn pouze u psů v držení stejného majitele, který je zapsán v průkazu původu, v opačném případě bude považován za prvního psa a nedoplatek bude vybírán před začátkem posuzování ve výstavní kanceláři. Jedince přihlášeného do třídy štěňat, dorostu, veteránů nebo čestné nelze považovat za prvního přihlášeného psa.

Přihlášení na místě ani do soutěží není možné.

Psi musí být přihlášeni prostřednictvím přihlášky do termínu uzávěrky. Výstavní poplatek je nutno uhradit bankovním převodem nebo složenkou s uvedením variabilního a specifického symbolu.

Bankovní spojení:  č.účtu: 19-146534339/0800, konst.s. 0379, spec.symbol: členské číslo člena RK CZ, var.symbol: 012013. Do zprávy příjemci napište jméno vystavovatele a jméno psa. Vystavovatelé, kteří nejsou členy RK CZ, spec.symbol nevyplňují.

Doklad o zaplacení přiložte k přihlášce. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška vystavovatelům z ČR přijatá!!! Poplatek se vrací jen v případě, že přihláška byla odmítnuta.

Zahraniční vystavovatelé mohou uhradit poplatek v hotovosti při prezentaci v den výstavy s navýšením 100 Kč, pokud budou platit na účet klubu je nutné provést zahraniční platbu s poplatky na vrub plátce tj poplatky OUR. V případě, že se výstava nekoná z objektivních příčin (veterinární opatření, živelná pohroma apod.), budou poplatky využity k úhradě nákladů spojených s výstavou.

Vstupné na výstavu: pro veřejnost od 15ti do 65ti let: 50,-Kč. Volný vstup na výstavu má jedna osoba doprovázející psa nebo fenu, řádně na výstavu přihlášené, handicapovaní občané, senioři od 65 let, děti a mládež mladší 15ti let.

Veterinární podmínky

 • psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní stav ověří veterinář při veterinární prohlídce.

Všeobecná ustanovení

 Na výstavě se posuzuje dle platného výstavního řádu ČMKU planého od 1.1.2012. Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách členských zemí FCI. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. K přihlášce se přikládá oboustranná kopie průkazu původu. Importovaní psi v majetku českých občanů musí být zapsáni v české plemenné knize.

Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu bezpečnosti zakázáno. Retriever klub CZ a výstavní výbor nepřijímají záruky za případné uhynutí, onemocnění nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem během výstavy. Psi, kterým nelze prohlédnout v kruhu zuby, nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen výstavní poplatek. Rovněž psi agresivní budou z výstavy vyloučeni bez nároku vrácení výstavních poplatků. Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vyřešit vystavovatel výhradně s výstavním výborem ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu. Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu a vrátit poplatek. Pokud vystavovatel na výstavu přihlašuje více psů, je nutno pro každého psa vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a se zveřejněním výstavního posudku včetně ocenění.

Doklady nezbytné pro účast na výstavě

 1. originál průkazu původu
 2. platný očkovací průkaz
 3. potvrzení o přijetí psa na výstavu (vstupní list obdrží každý vystavovatel asi 7 dní před konáním výstavy.

Inzerce v katalogu:

Cena inzerátu        - pro jednotlivce        1 strana A5 ČB…500,-Kč        ½ strany A5 ČB …250,- Kč

            -  pro firmy                 1 strana A5 ČB….1.000,-Kč    ½ strany A5 ČB …500,- Kč

Zpracované inzeráty je nutno podat nejpozději do dne III. uzávěrky na adresu uvedenou na první straně.

 

Další informace na e-mailu: vystava@rkcz.cz Přihlášky podávat výhradně přes webové rozhraní klubu či zasílat poštou, přihlášky zasílané e-mailem nebudeme akceptovat

 

 

KLUBOVÝ ŠAMPION ŠAMPIONŮ A DOPROVODNÝ PROGRAM

Výstava a doprovodný program Dne RK CZ budou probíhat souběžně, ale program celého dne je koncipován tak, aby se účastníci výstavy mohli zúčastnit i volby Klubového šampiona šampionů, čemuž byl přizpůsoben i časový plán.

                              

 DOPROVODNÝ PROGRAM

1.6.2013:

09.30 – 13.00         Ukázky working testů

11.30 – 13.00   Ukázky loveckého výcviku

13.00 – 13.30   Vyhlášení Psa/feny roku 2012

16.00                Volba Klubového šampiona šampionů RK CZ 2013

2.6.2013 Semináře v hotelu Benica:

10:00                Richard L Edwars – „Historie plemene Labrador Retriever a hlavní směry vývoje“

10:00                Dyane Baldwin – „Chesapeake Bay Retriever – jeho historie a výklad standardu“

 

KLUBOVÝ ŠAMPION ŠAMPIONů RK CZ 2013:

 

Soutěž Klubový šampion šampionů – přístupná psům i fenám všech plemen retrieverů v majetku členů a čekatelů RK CZ, kterým byl udělen titul Junior šampion, Šampion krásy, Šampion práce, Dual šampion, Veterán šampion, Interšampion

Na rozdíl od běžné výstavy na této soutěži nejsou zadávány tituly FCI, uznávané ČMKU jednotlivým vítězům tříd. Jde o přehlídku nejúspěšnějších jedinců na  poli výstavním, pracovním a dual purpose retrieverů za jednotlivá období. Výše uvedené tituly jsou prestižním oceněním klubu. V katalogu budou prezentovány dosažené výsledky, přihlížející budou mít možnost posoudit, jak se vyvíjel a vyvíjí trend daného plemene v odpovídajících obdobích.

Každý přihlášený pes smí být přihlášen jen do jedné třídy. Tedy buď do kategorie šampionů krásy nebo do šampionů práce, případně do kategorie dual šampionů nebo veterán šampionů. Konkrétní třída se řídí datem přiznání odpovídajícího titulu, v případě dual šampionů získáním druhého typu šampionátu, nikoliv datum splnění podmínek pro přiznání titulu. Feny i psi soutěží ve třídách a kategoriích společně. Soutěž má čtyři kola Začíná soutěží ve třídě jednotlivých plemen, kde rozhodčí vyberou vítěze třídy -jak psa, tak fenu, kteří postupují do druhého kola. Ve druhém kole vyberou rozhodčí nejlepšího psa a fenu dané kategorie a plemene, kteří postupují do třetího kola. Ve třetím kole vyberou rozhodčí nejlepšího retrievera v kategorii Junior šampion krásy, šampion krásy, šampion práce, Dual šampion, Veterán šampion. Vítězové ze třetího kola se pak utkají o celkového vítěze a nositele titulu Klubový šampion šampionů RK CZ 2013

 

Jednotlivé třídy:

 1. junior šampion 2011 - 2013
 2. šampion krásy do roku 2005
 3. šampion krásy  2006 - 2009
 4. šampion krásy  2010-2013
 5. šampion práce do roku 2005
 6. šampion práce 2006 - 2009
 1. šampion práce 2010-2013
 2. dual šampion do roku 2005
 3. dual šampion 2006 - 2009
 4. dual šampion 2010-2013
 5. veterán šampion 2007 - 2010
 6. veterán šampion 2011 – 2013

Soutěžní kategorie

 1. Klubový junior šampion krásy RK CZ 2013
 2. Klubový šampion krásy RK CZ 2013
 3. Klubový šampion práce RK CZ 2013
 4. Klubový dual šampion RK CZ 2013
 5. Klubový veterán šampion RK CZ 2013

 

Do soutěže mohou být přihlášeni i psi a feny, kteří již tuto soutěž absolvovali v předchozích ročníkách.

Výběr vítězů soutěže o Klubového šampiona šampionů 2013 provede sbor pozvaných rozhodčích, posuzující klubovou výstavu.  Organizátor si vyhrazuje právo určit rozhodčího na výběr nejlepšího jedince v daných třídách případně kategoriích u jednotlivých plemen

 

 

Poplatky - Den Retriever klubu CZ  - uzávěrka   30.4.2013

Klubový šampion šampionů RK CZ 

1.pes                                                                                             450,-Kč

2. a další pes stejného majitele (dle zápisu v PP)                        350, Kč

 

 

Psi musí být přihlášeni prostřednictvím přihlášky.  Přihlášení na místě není možné!!! Poplatek je nutno uhradit složenkou nebo bankovním převodem.

Bankovní spojení:  č.účtu: 19-146534339/0800, konst.s. 0379, spec.symbol: členské číslo člena RK CZ, var.symbol: 022013. V případě účasti i na souběžné výstavě, je možné zaslat poplatek za soutěž o Klubového šampiona společně jednou částkou.  Do zprávy příjemci napište jméno vystavovatele a jméno psa.

Poplatky, které budou zaplaceny po 30.4.2013 nebo budou navýšeny o 50 Kč a k doplacení ve výstavní kanceláři.

 

.

Přihlášky prosím zasílejte doporučeně do data uzávěrky (rozhoduje datum odeslání na obálce) včetně informace o úhradě (Přiložená kopie ústřižku, neuhrazené přihlášky nebudou přijaty).

 

Pro zařazení psa do soutěže prosím dodejte:

 1. Přihlášku
 2. Kopii průkazu původu (oboustrannou)
 3. Kopie přiznaných šampionátů (k soutěži o Klubového šampiona RK CZ 2013)
 4. Potvrzení o úhradě

Bez všech těchto náležitostí Vaše přihláška nemůže být přijata.

Ti co se přihlašují psa současně i na souběžnou výstavu RK CZ nemusí již posílat PP, ale pouze kopie dosažených šampionátů.

 

Pro psy účastnící se soutěže Šampion šampionů RK CZ 2013 platí stejné veterinární podmínky jako pro účastníky výstavy.

Přihlášení psi jsou prezentováni ve výstavním katalogu, nezapomeňte uvádět výstavní a pracovní úspěchy v přihlášce.

Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a s uveřejněním výsledků na webu výstavy.

                                                                          

 

Semináře 2013:

Semináře budou probíhat paralelně na dvou místech v blízkosti místa výstavy – Konopiště – v případě menšího počtu účastníků si pořadatel vyhrazuje právo na změnu programu

Cena za seminář pro členy Retriever klubu CZ                       400 Kč

Cena za seminář pro nečleny Retriever klubu CZ                   500 Kč

Mládež do 18ti let, senioři od 65ti let                                    250 Kč

Přihlášení je možné zároveň s podáním přihlášky psa, pokud nebudete vystavovat nebo se budete chtít přihlásit dodatečně, prosíme o zaslání přihlášky se jménem a druh semináře na e-mail clubshowrk@gmail.com, abychom zajistili dostatečnou kapacitu místnosti.

Trvání semináře – předpoklad 3 hodiny, překlad bude zajištěn