Vstupní listy rozeslány

06.06.2012 09:16

Včera byly rozeslány vstupní listy na e-maily vystavovatelů. Pokud jste e-mail neuvedli, nebo se e-mail vrátil zpět jako nedoručitelný, je vstupní list zasílán dnes poštou.

Zpět