paní Dale Elliott, chovatelská stanice Lyndham, LR

Na prvním místě bych ráda poděkovala za vaší skvělou pohostinnost a vstřícnost. Já i Pat jsme u vás zažily vskutku báječný víkend. Gratuluji celému výboru klubu k uspořádání tak úspěšné víkendové akce. V tomto roce jsem zajišťovala pro náš klub obdobnou dvoudenní výstavu, takže dobře vím, kolik tvrdé práce stojí za přípravou a organizací takovéto akce.

Během obou dnů jsme měly možnost shlédnout mnoho opravdu pěkných zvířat, takže věřím, že mé další postřehy budou chápány v dobrém, tedy ne jako kritika, ale jako snaha pomoci. Některým psům i vystavovatelům by pomohla lepší předvýstavní příprava, právě to může činit velký rozdíl v prezentaci psa během posuzování rozhodčím. Například použití  vodítka s klouzavou smyčkou, přehozenou volně dozadu přes hřbet psa, výhodně zdůrazňuje přední úhlení. Používejte pamlsky jako odměnu za správný postoj a pro zaujetí psa. Trvalé krmení v době, kdy se rozhodčí snaží zkontrolovat zuby, působí obtíže psu, vystavovateli i rozhodčímu! Několik psů se mohlo lépe umístit, kdyby byli zvyklí stát v co nejlepší pozici v okamžiku, kdy rozhodčí zadává pořadí. Pohyb byl, obecně vzato, velmi dobrý. Většina psů byla v dobré tvrdé fyzické kondici a měla korektní dvojitou srst.

Z hlediska chovatelského:

Ve všech zemích je častým problémem barva oka u čokoládově zbarvených jedinců. Světlé oko dodává psovi tvrdý výraz, takže ztrácí milý, jemný a laskavý labradoří výraz, který hledám. Bylo k vidění mnoho čokoládových psů právě s tímto problémem, naštěstí též mnoho dalších se správnou nebo alespoň přijatelnou barvou oka. Bohužel bylo k vidění jen velmi málo pravých korektních vydřích ocasů. Mnoho psů mělo slabý ocas, což u některých mohlo být způsobeno právě probíhajícím přelínáváním.  Několik psů mělo sice tlustý ocas, ale zase otevřený s praporci, což též není korektní. Zaznamenala jsem i vysoko nesené ocasy. Přestože toto vysloveně neodporuje standardu, správně nasazený ocas nesený v prodloužení hřbetu nebo jen o malinko výše obvykle při pohybu znamená mnohem lepší celkový dojem.

Na druhou stranu, jak jsem již řekla, viděly jsme mnoho opravdu pěkných psů a velmi jsme ocenily sportovní přístup vystavovatelů, se kterým přijímali naše rozhodnutí!

Shrnuto, opravdu velmi příjemný a zajímavý víkend. Náš výlet po krásném městě Praze byl skutečným dárkem, který jsme obě velmi ocenily.

Přeji jen to nejlepší vám všem, Dale

 

Paní Patricia Harrison, chovatelská stanice Stebel Labs, LR

Ráda bych poděkovala Retriever klubu za pozvání posuzovat spolu s Dale víkendovou výstavu. Děkuji výboru, zvláště Blance Novotné, našim pomocníkům v kruzích a našim překladatelům za všechnu jejich tvrdou práci a za to, že nám náš pobyt učinili tak příjemným.

Měly jsme možnost vidět několik opravdu pěkných psů a já i Dale jsme byly překvapené a potěšené zároveň, že jsme se na konci posuzování shodly na stejném zvířeti jako BOB a též na stejném veteránovi. (Jak úžasná typická starší labradoří dáma  klasického old-fashioned typu!) Velmi nás potěšilo, když náš BOB byl v neděli vybrán se souhlasem všech ostatních rozhodčích do užšího výběru pro BIS.

Teď k vystavovatelům!!! Mnoha psům by velmi prospělo předvedení na volnějším vodítku, nejlépe s klouzavou smyčkou. Hodně jich bylo na vodítku  vytahováno vzhůru, což narušilo jejich pohyb. Jeden nebo dva vystavovatelé sice používali  klouzavé vodítko, ale nasazené obráceně! Nemohli byste naplánovat nějaké výukové lekce zaměřené právě na řešení těchto problémů? Všimla jsem si také, že někteří vystavovatelé stavěli své psy z kopce „hlavou dolů“. Vždy když terén není úplně rovný, je lepší stavět psa tak, aby stál předkem výše. A nakonec!!! je velmi obtížné prohlédnout si hlavu a zuby psa, který je bez ustání nacpáván pamlsky. Je v pořádku použít pamlsek při stavění psa do postoje, ale ruka s pamlskem by měla ihned zmizet, když si rozhodčí chce prohlédnout hlavu. Doufám, že tyto poznámky nikoho neurazí, jsou míněny jen dobře, opravdu chci jen pomoci.

Velké díky za báječnou prohlídku Prahy a výlet lodí, velmi jsme si to užily. Doufám, že budeme mít možnost ještě se někdy setkat, prozatím děkuji mnohokrát za vaši laskavost a pohostinnost.